Search

L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central reconeguda com a Grup d’Acció Local (GAL) pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu principal gestionar la metodologia LEADER, posa en funcionament una nova plataforma de tramitació d’ajuts leader.

Aquesta plataforma ideada pel GAL i desenvolupada per l’empresa berguedana Inforber Serveis Tic SL, té com a objectiu facilitar la gestió documental dels expedients i la millora comunicativa entre els actius del GAL (beneficiaris, membres de l’Associació, Oficines Comarcals, …).

La plataforma està pensada perquè el beneficiari, amb el suport de l’equip tècnic del GAL, puguin tenir accés des de qualsevol lloc i en tot moment, a la documentació presentada i a l’estat d’evolució dels tràmits del seu projecte, sense haver de desplaçar-se físicament a les oficines de l’Associació. D’aquesta manera, s’agilitzarà el tràmit i es millorarà la comunicació entre  el GAL i els usuaris.

Tanmateix, ofereix transparència i millor governança de la globalitat dels projectes i de la fase en la qual es troben de manera que tots els agents col·laboradors del LEADER podran tramitar i consultar les documentacions necessàries a l’instant, ja sigui per part de les Oficines Comarcals, Juntes, Comissions tècniques i/o Assemblees.

Per tal que tots els nous beneficiaris puguin saber quin és el seu funcionament, es portaran a terme jornades formatives.

Amb la implantació d’aquesta nova eina, es facilita l’extracció d’indicadors ja que al haver-hi tota la informació LEADER, es poden obtenir estadístiques objectives i reals a l’acte amb la finalitat de conèixer l’estat d’execució del projecte LEADER al territori, projectes, presentats, llocs de treball creats, consolidats, etc.

Les dades estadístiques sobre el número de projectes presentats i sector en el qual pertanyen, percentatges subvencionats, llocs de treball creats, consolidats,etc ho podrà consultar mitjançant el nostre web www.catcentral.cat

Vídeo explicatiu: https://www.youtube.com/watch?v=xiTKGWq2RQ8

Aquests/es (ajuts, actuacions, activitats) es desenvolupen en el marc de l’Eix 4 Leader del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, pel període 2007-2013, i estan cofinançats/des pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural  (FEADER) i el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.