Search

Del 31 de gener a l’11 de març les empreses i institucions situades en municipis rurals poden presentar les seves ofertes per acollir aquest estiu un jove en pràctiques en el marc del programa Pràcticum Odisseu.

El Pràcticum Odisseu vol incentivar l’estada de joves universitaris mitjançant pràctiques remunerades en empreses del territori Leader amb l’objectiu final de fomentar l’arrelament del jovent al territori i frenar el despoblament dels municipis de les àrees rurals.

El programa està impulsat per la Direcció General de Joventut i la Secretaria d’Universitats i Recerca, amb el suport de les entitats promotores del projecte.

Els ajuts del Pràcticum Odisseu van dirigits a empreses i institucions situades en municipis rurals que ofereixin un lloc de pràctiques remunerades per perfils universitaris i per altra banda a estudiants universitaris de Grau que hagin superat almenys el 50% dels crèdits i estudiants de Màster Oficial.

En aquest primer període que s’ha obert, poden presentar les seves ofertes únicament les empreses i institucions. El torn dels estudiants universitaris serà del 21 de març al 21 d’abril de 2022.

Si vols saber-ne més fes clic aquí

Es poden beneficiar d’aquests ajuts les empreses i institucions que tinguin el centre de treball en algun dels municipis rurals on té aplicació la metodologia Leader, entre ells, el de l’ADR Cat Central.

L’empresa o institució ha d’enviar les seves ofertes de pràctiques (màxim dues) durant la fase de campanya, entre el 31 de gener i l’11 de març de 2022.

L’empresa o institució ha d’escollir el candidat desitjat en el període establert, tenint present que l’estudiant seleccionat no pot haver tingut relació laboral contractual prèvia amb l’empresa o institució en qüestió, excepte en aquells casos en què l’experiència laboral prèvia hagi estat per fer tasques totalment diferents de les que es realitzaran a les pràctiques.

La durada de l’estada de pràctiques ha de ser de mínim 300 hores, a realitzar durant el curs acadèmic vigent i, en qualsevol cas, abans del 15 de setembre.

També caldrà que, un cop seleccionat l’estudiant, l’empresa o institució s’adapti als requisits que fixi la universitat on estigui matriculat l’estudiant en matèria de convenis de cooperació educativa, és a dir, del conveni de pràctiques que se signa entre l’estudiant, la universitat i l’empresa.

L’empresa o institució haurà d’aportar un mínim de cofinançament de 3€/h a l’ajut que rep l’estudiant per a la realització de les pràctiques.

L’empresa o institució s’ha de fer càrrec dels costos de la Seguretat Social.

Addicionalment, les empreses o institucions hauran de complir els requisits establerts en l’apartat 2.2 de les Bases Reguladores dels Ajuts del Pràcticum Odisseu.

L’àmbit territorial del programa són tots els municipis de les comarques rurals Leader catalanes i el fan possible els 11 grups d’acció local, la xarxa de professionals de Joventut i ARCA. El grup coordinador és el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, amb el finançament del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural). L’acció dels Ajuts al Pràcticum compta amb el suport organitzatiu i econòmic de la Direcció General de Joventut del Departament de Drets Socials, la Secretaria d’Universitat i Recerca del Departament d’Empresa i Treball  de la Generalitat de Catalunya i l’AGAUR, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.