Search

El passat 14 de maig es va iniciar la segona fase del procés de participació pública necessari per a l’elaboració del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya pel període 2014-2020.

La participació pública es realitza a la plataforma corporativa eCatalunya, a través del grup PDR 2014-2020. Aquesta segona fase de participació pública estarà oberta fins a les 23 hores del Dimecres 28 de maig de 2014.

En aquesta fase es posa a consulta la proposta de l’estratègia a seguir, amb la relació de les mesures i operacions plantejades per tal de donar resposta a les necessitats i les disponibilitats pressupostàries per el territori. Així com la  proposa de valoració de la delimitació de les zones rurals i de la delimitació de les zones que s’inclouran en el territori LEADER.

Per poder accedir al grup PDR 2014-2020 i col·laborar en la consulta ho poden fer a través del següent enllaç:

PDR 2014-2020

El futur del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya pel període 2014-2020, està en mans de tots.