Search

Avui, dia 4 de març de 2016, es signa el conveni de col·laboració financera entre l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i el BBVA per tal de donar accés al finançament als beneficiaris Leader.

L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central té com a objectiu vetllar per gestionar i optimitzar els recursos econòmics del territori del seu àmbit d’actuació. Una de les vies, són els ajuts Leader, però cal recordar que aquests són unes subvencions a fons perdut i per tant no es rep l’ajut fins que la inversió està pagada, realitzada, en ple funcionament i justificada. Degut a aquest procés hi ha hagut emprenedors que malauradament no han pogut certificar la seva inversió al 100% per manca de finançament. Per aquest motiu s’han cercat vies de col·laboració amb les entitats financeres per facilitar l’accés al finançament de les empreses del territori i fer-ho amb condicions avantatjoses que permetin cobrir els requeriments de capital necessaris per a les inversions a realitzar de les empreses beneficiàries dels ajuts Leader, afavorint així, el seu creixement i competitivitat, i per tant el desenvolupament local i el teixit productiu del territori.

En aquest sentit, el conveni signat entre l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i el BBVA permetrà posar a disposició de les empreses solucions financeres adequades a la naturalesa dels diferents negocis i projectes empresarials amb condicions preferents. Els productes i serveis que s’oferiran són els següents:

· Bestreta de la subvenció aprovada; contra resolució de la mateixa pel DARP (préstec, fins al 80% màxim de l’import de la subvenció aprovada)
· Finançament de les inversions a realitzar; fins el 80% de les inversions, (descomptat el 100% de l’import de la subvenció aprovada)
· Presentació avals per la concurrència de l’ajut (per les operacions on la subvenció sigui superior a 50.000,00E i l’import de l’aval el 15% de l’import de la subvenció)

El conveni dona cobertura a tot l’àmibt territorial d’acció de l’Associació (Berguedà, Moianès, Lluçanès, Gaià, Navàs, Súria, Mura, Talamanca, Santa Eulàlia de Riuprimer, Muntanyola i Santa Cecília de Voltregà), on cada municipi tindrà assignada una oficina de BBVA que li ofereixi aquest serveis.

Convocatòria d’ajuts oberta

El 28 de gener de 2016 es publica l’Ordre que regula els ajuts per l’anualitat 2016, la dotació pressupostària que s’assigna és de 675.275,11€. El termini per finalitzar la presentació de sol·licituds és el 21 de març de 2016.

Cal fer menció que en aquesta convocatòria s’ha obert el ventall de persones jurídiques que es poden acollir als ajuts, fins ara anaven destinats a microempreses però com novetat també s’hi poden presentar les petites i mitjanes. A banda i igual com fins ara les persones físiques. Altres tipus de beneficiari són les cooperatives, les associacions, les fundacions o bé entitats públiques.

Així doncs, aquests, van destinats a totes aquelles empreses, organitzacions i emprenedors que vulguin crear, millorar o ampliar les seves empreses ja siguin empreses agroalimentàries, no agroalimentàries, empreses d’oci i/o d’activitats turístiques i organismes públics de millora del patrimoni rural, d’infraestructures públiques per la mitigació i adaptació al canvi climàtic i infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

Des del passat 16 de desembre i fins el 29 de febrer, 220 persones han assistit a les 17 sessions informatives sobre la convocatòria dels Ajuts Leader 2016 que a través de les entitats i els Ajuntaments dels territoris s’han organitzat.

Avui, dia 4 de març de 2016, es presenta la plataforma de tramitació d’ajuts Leader pionera a Catalunya i a Espanya

La comunicació constant, la coordinació i el treball en equip entre el GAL i tots els agents del territori i els beneficiaris, és la clau per a la bona consecució dels objectius de l’estratègia per al nou període, establint sinèrgies i col·laboracions per tal, també, d’afavorir tots aquells projectes alineats amb la nova estratègia del GAL.

És en aquest sentit que neix la plataforma virtual de tramitació dels ajuts de forma innovadora a tot Catalunya i a l’estat Espanyol de mans de l’associació i de l’empresa Berguedana Inforber Serveis TIC,SL., la qual s’ha presentat avui a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.

Aquesta plataforma permet l’accés a tots els agents involucrats millorant la comunicació constant amb el ciutadà i/o beneficiari, el Gal, Membres de l’Associació (entitats representatives del territori), les OC etc, en qualsevol moment i qualsevol lloc, agilitzant tràmits i reduint despeses. Cada usuari disposa d’unes competències concretes assegurant els nivells de seguretat i confidencialitat oportuns. D’aquesta manera s’assegura un augment de la transparència i també una reducció de despeses real fent de l’Associació un GAL més eficient i productiu.

Aquesta plataforma de tramitació es vol millorar en el nou període, i sobretot se’n vol intensificar el seu ús, deixant de ser una plataforma optativa a ser l’eina de treball bàsica. L’objectiu és, sobretot, intensificar l’intercanvi i la coordinació dels agents involucrats.