Search

El dia 8 d’agost de 2014 s’ha publicat l’ordre AAM/255/2014 d’ajuts Leader que es desenvolupen en el marc de l’Eix 4 Leader del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, pel període 2007-2013 i es convoquen els corresponents a l’any 2014, i estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).


Des del dia 9 d’agost es poden presentar les sol·licituds d’ajuts Leader a les diferents seus de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central (Consorci del Moianès, Consorci del Lluçanès i a la mateixa associació) que són qui s’ocupen de gestionar el Programa Leader a la zona del Berguedà, del Moianès, del Lluçanès, i els municipis Mura, Talamanca, Gaià, Muntanyola i Santa Eulàlia de Riuprimer.


Els ajuts Leader formen part del conjunt de mesures per al desenvolupament rural de Catalunya dins del Programa de desenvolupament rural 2007-2013, i es convoquen els corresponents a l’any 2014. En el marc d’aquests ajuts per al nostre territori i per aquesta última convocatòria, tenim assignats 720.013,79€.


Els ajuts van destinats a persones físiques i jurídiques que vulguin realitzar inversions que generin activitat i diversificació economia en el territori, creant, millorant i ampliant la seva empresa.


Les inversions que es podran presentar hauran d’estar incloses dins de les següents línies:


– creació i desenvolupament de microempreses,


– foment d’activitats turístiques


– Conservació i millora del patrimoni rural (En aquesta convocatòria es donarà prioritat als projectes presentats a la zona del Berguedà i els projectes que s’hagin presentat en la convocatòria 2013)


La intensitat de l’ajut està entre un 20% i un 35% de la inversió subvencionable, i fins a un 80% per a la línia d’ajut de patrimoni.


A més a més, hi ha la possibilitat d’incrementar un 5% més d’ajut per alguns projectes escollits, si l’empresa es compromet de forma voluntària, a aplicar mesures de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) en l’estratègia de la seva organització mitjançant l’implementació d’un Pla de Millora de l’empresa i amb l’acompanyament
tècnic durant tot el procés.

 

El termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts, és de 45 dies a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC. Del 9 d’agost al 2 d’octubre inclòs.


Com a novetat en aquesta última convocatòria, es poden tramitar les sol·licituds mitjançant el nostre web www.catcentral.cat clicant a l’apartat “accés usuaris”.


Per més informació us podeu posar en contacte:

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
C/Francesc Macià nº12, 1er-2ona
(08600-Berga)
93 821 42 25 o bé a traves del nostre formulari web.