Search

Llista d’aspirants abril del 2018

Plaça de tècnic/a del programa LEADER per al 2018

Llista d’aspirants a la convocatòria del procés selectiu per constituir una plaça de tècnic/a del programa LEADER de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

D’acord amb les bases publicades es procedeix a publicar la llista d’aspirants admesos per continuar amb el procés de selecció per una plaça de tècnic/a:            

  • 77745365Y
  • 46655481G
  • 77748186K
  • 16585192F
  • 39380262F

Els candidats exclosos són els següents:

  • 47172618D

Es procedirà a valorar la documentació aportada segons els criteris establerts a la fase 1 de l’apartat 6: procés selectiu, i es citarà els candidats que l’hagin superat, durant la setmana que ve per realitzar la fase 2: prova pràctica.