Search

Llista d’aspirants setembre del 2018

Plaça de tècnic/a del programa LEADER per al 2018

Llista d’aspirants a la convocatòria del procés selectiu per constituir una plaça de tècnic/a del programa LEADER de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

D’acord amb les bases publicades es procedeix a publicar la llista d’aspirants admesos per continuar amb el procés de selecció per una plaça de tècnic/a:     

  •     46751944M
  •    39360168S
  •     46757910Z
  •     77734585J
  •    39352295P
  •   47172618D

Es procedirà a valorar la documentació aportada segons els criteris establerts a la fase 1 de l’apartat 6: procés selectiu, i es citarà els candidats que l’hagin superat, durant la setmana que ve per realitzar la fase 2: l’entrevista.

Puig-reig, 1 d’octubre de 2018