Search

Puntuacions finals abril del 2018

Plaça de tècnic/a del programa LEADER per al 2018

Llista de puntuacions finals de la convocatòria del procés selectiu per constituir una plaça de tècnic/a del programa LEADER de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

A Berga, sent les 14:00h del dia 25 d’abril del 2018, es reuneixen a l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya els membres del tribunal qualificador del procés de selecció per a constituir una plaça de tècnic/a.

 

 D’acord amb les bases es procedeix a valorar les entrevistes i  es fa pública la llista amb puntuacions finals.

 

 

DNI

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

PROVA PRÀCTICA

ENTREVISTA

TOTAL

77748186K

8,70

17,5

9,5

35,70

77745365Y

8,725

13,126

12,20

34,05

16585192F

13,00

11,25

7,5

31,75

39380262F

12,2

0,00

0,00

12,20

 

 Berga, 7 de maig del 2018

Puntuacions finals per descarregar