Search

Convocatòria aspirants entrevista setembre del 2019

Plaça de tècnic/a del programa LEADER per al 2019

Llista d’aspirants la convocatòria del procés selectiu per constituir una plaça de tècnic/a del programa LEADER de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central. Fase 2.

Es convoquen als aspirants a realitzar la fase 2 (entrevista) el proper dimarts 26 de novembre a la seu de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, ubicada a la Colònia Pons, de la plaça Sant Josep s/n, Edifici del Convent del municipi de Puig-reig. Repartit de la següent manera:

 o   L.D.F  …090-P a les 10.00h

o   M.R.T …517-V a les 10:30h

o   M.M.F …762-R a les 11:00h

o   R.S.C …216-V a les 11:30h

o   S.L.S. …256-M a les 12:00h

Un cop valorada aquesta fase, es publicaran les puntuacions definitives obtingudes.

Puig-reig, 14 de novembre de 2019