Search

EL PROGRAMA LEADER, impulsat pel Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, ha demostrat en els últims vint anys ser una eina clau de desenvolupament dels territoris rurals europeus i de recerca de potencial de cada regió, diversi cant les seves economies, millorant la qualitat de vida de les seves persones, i aconseguint ser un fonament de política de desenvolupament
rural amb un alt nivell d’acceptació a tot Europa.
Ens enfrontem al nou període Leader 2014-2020 d’acord amb l’Estratègia Europa 2020, basada en el creixement intel·ligent, sostenible i integrador.
Hi ha d’haver un enfocament de futur, que respongui als nous reptes dels territoris rurals, i que en detecti el potencial i desenvolupi noves estratègies territorials.
Així doncs, la jornada pretén debatre i posar sobre la taula aquests nous reptes de desenvolupament rural, implicant tots els agents econòmics i socials del territori amb l’objectiu de desenvolupar enfocaments integrats per a tots aquells reptes que requereixin un canvi estructural.
La jornada es desenvoluparà durant dos dies diferents. El dilluns 20 d’octubre serà una jornada tècnica oberta a tot el personal tècnic d’ens locals que treballin a les àrees de desenvolupament econòmic local, que realitzi funcions relacionades amb el desenvolupament local o que tingui interès en aquesta matèria.
Pel que fa a l’acte del dia 27 d’octubre, s’hi exposaran les conclusions de la jornada tècnica i es comptarà amb la col·laboració d’empresaris d’èxit de la zona que explicaran la seva experiència al territori.
La jornada va adreçada a tots els actors econòmics i socials del territori: empreses i emprenedors, bene ciaris del programa Leader, gestors/
ores públics, membres dels GAL’s i a la societat en general.
Aquesta jornada es desenvolupa en el marc de l’Eix 4 Leader del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, pel període 2007-2013, i està coofinançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Díptic 2ª Jornada Leader