Search

Tiquet Rural 2024

Tiquet Rural 2024

L’objectiu d’aquests ajuts és la creació i/o el relleu de microempreses no agràries, en territoris rurals, que fomentin el desenvolupament econòmic local, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2022, i es gestionen mitjançant la metodologia LEADER.

L’ajut consisteix en un import a tant alçat (no lligat a inversió), determinat per cobrir les despeses mínimes i l’actiu circulant requerit a una empresa per a la seva posada en funcionament o traspàs d’activitat, i uns increments determinats a les bases reguladores.

Termini: 1 mes, a comptar a partir del 26 d’abril (inclòs).

A qui va dirigit:  A persones físiques, persones jurídiques i cooperatives no agràries, que creïn una microempresa o n’adquireixin una en traspàs .

Les àrees d’aplicació d’aquests ajuts, es corresponen amb l’àmbit territorial LEADER 2014-2022.

En el cas del territori gestionat per l’ADRCatcentral, inclou els següents municipis:

 • Comarca del Bages: Gaià, Mura, Navàs, Sant Feliu Sasserra, Súria i Talamanca.
 • Comarca del Berguedà: Avià, Bagà, Berga, Borredà, capolat, casserres, Castell de l’Areny, Castellar de n’Hug, Castellar del Riu, Cercs, Fígols, Gironella, Gisclareny, Gósol, Guardiola de Berguedà, La Nou de Berguedà, la pobla de Lillet, La Quar, L’Espunyola, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, Sagàs, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola, Santa maria de Merlès, Vallcebre, Vilada i Viver i Serrateix.
 • Comarca del Lluçanès: Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Martí d’Albars i Sobremunt.
 • Comarca del Moianès: Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, Granera, L’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Maria d’Oló.
 • Comarca d’Osona: Muntayola, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Santa Cecília de Voltregà i Santa Eulàlia de Riuprimer.
 1. Persones físiques que creïn una microempresa a títol individual, o que adquireixin una microempresa en traspàs, en què com a mínim es generi el seu lloc de treball i no hagin estat donades d’alta com a autònoms en la mateixa activitat a què es dedicarà la nova microempresa per a la qual se sol·licita l’ajut en els últims tres anys en l’àmbit territorial Leader.
 2. Persones jurídiques (microempreses) i cooperatives no agràries, sempre que, en el cas de les empreses no cooperatives, un dels socis assumeixi, com a mínim, el 50% dels riscos, de les responsabilitats civil, fiscal i social i de la seva gestió.

 • No haver estat donada d’alta a la Tresoreria de la Seguretat Social i/o l’Agència Tributària per a l’activitat abans de la presentació de la sol·licitud.
 • Els ingressos de les persones físiques  no podran procedir, en més d’un 50%, d’un únic client.
 • Realitzar projectes adreçats a activitats no agràries, i no excloses expressament a les bases reguladores.
 • En el cas de persones físiques, estar empadronada en un municipi de l’àmbit territorial LEADER de Catalunya. Si ara mateix no compleix aquest requisit, ho haurà de complir en el termini de 2 mesos a partir de la data de notificació de la resolució de concessió de l’ajut.
 • Les persones jurídiques han de tenir la seu social en l’àmbit territorial LEADER de Catalunya. Si ara mateix no compleix aquest requisit, ho haurà de complir en el termini de 2 mesos a partir de la data de notificació de la resolució de concessió de l’ajut.
 • No incórrer en cap causa legal que impedeixi obtenir la condició de persona beneficiària.
 • No haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma.
 • Estar al corrent de les obligacions amb l’Administració tributària i la Seguretat Social i no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya.

En el cas de cooperatives, els seus socis han de complir, a més, els requisits següents:

 • Com a mínim el 50% del seus socis no ha d’haver estat donat d’alta a la Tresoreria de la Seguretat Social i/o l’Agència Tributària per a l’activitat abans de la presentació de la sol·licitud.
 • Els ingressos de com a mínim el 50% del seus socis no podran procedir, en més d’un 50%, d’un únic client.
 • Tots els socis han de realitzar projectes adreçats a qualsevol activitat no agrària, i no excloses expressament a les bases reguladores.
 • Tots els socis hauran d’estar empadronats en un municipi de l’àmbit territorial LEADER de Catalunya. Si ara mateix no compleixen aquest requisit, ho hauran de complir en el termini de 2 mesos a partir de la data de notificació de la resolució de concessió de l’ajut.
 • El Tiquet Rural és INCOMPATIBLE amb qualsevol altre ajut destinat a la creació d’empreses.
 • El Tiquet Rural és COMPATIBLE amb les convocatòries d’ajuts LEADER vinculades a projectes d’inversió.
 1. Les persones sol·licitants hauran de presentar un pla empresarial assessorat per una entitat de la Xarxa de Catalunya Emprèn. En el cas que la comarca no disposi del servei de la Xarxa de Catalunya Emprèn, aquest pla empresarial pot estar elaborat per qualsevol l’entitat de promoció econòmica del territori. En aquest pla, s’haurà de justificar la idoneïtat del projecte empresarial per desenvolupar l’activitat subvencionada.
  En el cas de les cooperatives, el pla empresarial ha de ser assessorat per l’Ateneu Cooperatiu, de la Xarxa d’Ateneu Cooperatius de Catalunya, de referència del territori. En aquest pla, s’haurà de justificar la idoneïtat del projecte empresarial per desenvolupar l’activitat subvencionada. També s’haurà d’adjuntar un informe de l’Ateneu Cooperatiu on s’acrediti la viabilitat de la cooperativa, la vinculació al territori, les necessitats a les quals dona resposta i els criteris d’economia social i solidària que aplica o vol aplicar.
 2. Continguts mínims del pla d’empresa:
  • Situació inicial de l’empresa.
  • Fites i objectius per al desenvolupament de la seva activitat.
  • Detall de les accions requerides, incloses les relacionades amb la sostenibilitat mediambiental i l’eficiència de recursos que incloguin inversions i despeses per a la instal·lació, a més de la formació, l’assessorament o qualsevol altra activitat a desenvolupar a
   l’empresa.
 3. El pla empresarial haurà de demostrar la viabilitat econòmica de l’empresa, aplicant per això les condicions de mercat. L’estimació de les rendes generades per l’empresa ha de ser superior a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) que estableix la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any de la sol·licitud.
 • Iniciar l’execució del pla empresarial a partir de la data de sol·licitud, i com a màxim en el termini de 3 mesos següents a la data de notificació de la resolució de l’ajut.
 • Mantenir l’activitat empresarial durant un mínim de cinc anys a comptar des del pagament de l’ajut.
 • Informar el públic sobre l’ajut obtingut pel FEADER, durant els 5 anys esmentats, tant a la seu de l’activitat (panell/placa) com al lloc web de l’activitat.
 • Proporcionar a la Secretaria d’Agenda Rural, als avaluadors designats o a altres organismes designats per la Secretaria esmentada tota la informació necessària per poder realitzar el seguiment i l’avaluació del programa, en particular en relació amb el compliment de determinats objectius i  prioritats.
  S’haurà de conservar tota la documentació original dels documents aportats al DACC per a la justificació de la subvenció fins als 5 anys posteriors a la data de pagament final de l’ajut i facilitar-los a les autoritats nacionals i de la UE i, en general, als òrgans de control quan els la reclamin.
 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï el DACC i a altres comprovacions i controls financers que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota
  la documentació que els sigui requerida.
 • Comunicar al DACC la sol·licitud/concessió d’altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració pública o ens públic o privat, nacional o internacional, i altres ajuts de minimis.

L’ajut consisteix en un import a tant alçat a concedir per a la creació d’una empresa o l’adquisició d’una empresa en traspàs, que podrà assolir fins a 35.000 euros, d’acord amb les condicions que indiqui l’Ordre de bases reguladores.

Els criteris de valoració de les sol·licituds d’ajut també quedaran fixades a les bases reguladores.