Search

L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC) signen un conveni de col·laboració per a la realització de diversos estudis per frenar el despoblament rural al Berguedà. El Consell Comarcal del Berguedà també ha signat un conveni similar amb el centre universitari.

El president de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, Jesús Calderer i el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Francesc Torres han formalitzat el conveni aquest dijous 8 d’abril amb l’objectiu de col·laborar en l’estudi estratègic territorial i urbanístic per frenar el despoblament rural juvenil i a la vegada, promoure l’activació econòmica i demogràfica del Berguedà amb propostes concretes.

Tal i com es planteja en aquest conveni, i ha explicat el president de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, Jesús Calderer, la principal finalitat es “donar resposta a la problemàtica de despoblament rural al Berguedà” prenent com a punt de partida la manca de parc residencial i el dèficit de serveis i infraestructures de la comarca.

Per a treballar en aquest àmbit i en el marc d’aquesta col·laboració, l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central efectuarà una aportació de 2.800 euros a la Universitat Politècnica de Catalunya i a la vegada, facilitarà els tràmits i la informació necessària al professorat i grups d’investigació de la UPC perquè puguin desenvolupar la tasca plantejada amb normalitat.

Per la seva banda, la Universitat Politècnica de Catalunya durà a terme diverses accions concretes amb l’objectiu de fer front a i trobar alternatives a la problemàtica esmentada. Per exemple, es treballaran propostes estratègiques d’actuació en diferents edificis i en entorns que pertanyen al patrimoni cultural, territorial i arquitectònic del Berguedà per tal d’oferir alternatives productives i residencials que contribueixin a frenar el despoblament de la comarca, i a la vegada, suposin una millora de la qualitat de vida dels seus veïns.

El primer acte serà una jornada acadèmica de presentació, el 23 d’abril, sobre despoblament rural amb experts en la matèria i amb la intervenció d’estudiants de les escoles d’arquitectura de la UPC i de la UPV. A més a més, el proper mes de juliol, s’organitzarà un taller intensiu amb estudiants de l’ETS d’Arquitectura de Barcelona i l’ETS d’Arquitectura del Vallès de la UPC i de l’ETS d’Arquitectura de València de la UPV per proposar estratègies de desenvolupament econòmic i social del medi rural del Berguedà, amb l’objectiu de promoure l’establiment permanent de població a la comarca. El Taller intensiu UPV-UPC sorgeix per iniciativa de la Càtedra d’Innovació en habitatge de la UPV en col·laboració amb la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana i que compta amb una llarga tradició en l’organització de tallers acadèmics sobre noves habitabilitats en medis urbans i rurals.

El conveni determina que cadascuna de les institucions aportarà els recursos humans i materials per poder desenvolupar les tasques proposades establint un marc dinàmic que permeti compartir coneixements, experiències, projectes, estudis i actuacions de l’Associació pel Desenvolupament Rural de al Catalunya Central en l’àmbit del despoblament rural i enriquir aquest treball amb les reflexions i propostes que es formulin des de l’àmbit acadèmic universitari, centrant la recerca en l’àmbit de la gestió, l’ordenació i la construcció del territori, així com de les alternatives d’intervenció i promoció del patrimoni existent.

Aquesta acció de col·laboració es desenvolupa el marc de l’Eix 4 Leader del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, per al període 2014-2020, i està cofinançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural  (FEADER) i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.