El Ministeri d’Agricultura va seleccionar el projecte BM-Rural, coordinat per l’Associació Leader Ripollès-Ges-Bisaura, com un dels 49 projectes de tot l’Estat espanyol dins la convocatòria dels Projectes Clima. A part del grup coordinador, hi ha cinc grups més d’acció local que gestionen els respectius territoris per poder participar al projecte. L’àmbit territorial d’actuació de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, per aquest programa és el que gestiona la mateixa entitat pels ajuts Leader, és a dir: el Berguedà, el Moianès, el Lluçanès i els municipis de Mura, Talamanca, Gaià, Muntanyola i Santa Eulàlia de Riuprimer.

 

L’objectiu del Programa Clima és estimular la instal·lació de calderes de biomassa a les zones rurals, tant al sector públic com privat (calderes de biomassa superiors a 50kW), i això tindrà premi: per cada tona de carboni que es deixi d’emetre es pagaran 7,10 euros.

 

Acollir-se al Programa Clima no només suposa percebre 7,10 euros per tona de CO2 que no s’ha emès, en comparació amb les emissions de la caldera d’origen, sinó que alhora suposa un seguiment gratuït dels consums de biomassa fins a 31 de desembre de 2020 i una verificació anual de les emissions de la caldera de biomassa. Per poder-hi participar, però, la caldera, s’ha d’haver instal·lat entre el 15 de febrer de 2013 i el 15 de febrer de 2014. La data límit per acollir-se és el dia 12 de març de 2014.