Search

Documentació LEADER

Sol·licitud de les Ajudes LEADER 2020

Publicació de la convocatòria:  ORDRE ARP / 204 / 2019.

Termini de presentació de sol·licituds:  15 de gener de 2020.

Resolució: 6 mesos a comptar des de la data en què finalita el termini de presentació de sol·licituds.

Desenvolupament de la inversió: No es pot iniciar les obres fins després de la visita de no inici d’obres.

Bases reguladores de l'ajut

Documentació a presentar

Documentació adicional a descarregar

Persones físiques i jurídiques de naturalesa privada

Persones físiques i jurídiques de naturalesa pública