Search

Aquesta setmana s’ha publicat la resolució de concessió de 22 ajuts del Programa LEADER al territori de la Catalunya Central per un import total de 675.273,42 euros.

Cal remarcar l’important efecte multiplicador dels ajuts LEADER, ja que per cada euro de subvenció concedida, es genera una inversió de 4,37 euros. Així, els projectes aprovats en aquesta convocatòria suposaran una inversió conjunta de 2.952.718,21 euros.

El programa LEADER és finançat en un 57% pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i en un 43% pel FEADER, de la Unió Europea.

L’objectiu del programa LEADER és millorar la qualitat de vida en les zones rurals, donant suport econòmic tant a projectes d’iniciativa privada, com d’iniciativa pública, que contribueixin al desenvolupament econòmic del seu territori.

La tramitació d’aquests ajuts es realitza des d’onze associacions arreu de Catalunya sense afany de lucre, en les quals estan representades diverses empreses, entitats i institucions del territori, tant públiques, com privades. En el cas de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central (ADRCatCentral), es gestionen les solꞏlicituds del Berguedà, el Lluçanès, el Moianès, i diversos municipis tant del Bages (Mura, Talamanca, Súria, Navàs i Gaià) com d’Osona (Santa Eulàlia de Riuprimer,Muntanyola i Santa Cecília de Voltregà).

De les inversions aprovades enguany, tres es desenvoluparan al Bages, 13 al Berguedà, quatre al Moianès i dos al Lluçanès. Dos dels beneficiaris són entitats públiques, quatre són empreses agroalimentàries i els altres 16 es localitzen sobretot en el sector del turisme i la indústria.

A més, gràcies a les ajudes de la convocatòria LEADER 2020, es consolidaran 240 llocs de treball i se’n crearan 16 nous al territori de la Catalunya Central.