Search

Els dies 12 i 14 de març, s’ha dut a terme, amb una reeixida participació, una formació integral sobre “Benestar animal durant el sacrifici d’oví i cabrum” a Cornudella de Montsant, el Priorat. El curs, amb una durada total de 10 hores, va combinar sessions pràctiques i teòriques, proporcionant als 12 participants les eines necessàries per assegurar el respecte i el benestar dels animals durant el procés de sacrifici.

Alejandro Martínez Requena, Veterinari del Servei d’Ordenació Ramadera (SOR) de la subdirecció General de Ramaderia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha estat l’encarregat d’impartir el curs.

Amb la celebració d’aquesta formació, s’han transmès els coneixements essencials per garantir que els treballadors dels escorxadors duguin a terme les seves tasques amb destresa i sensibilitat, evitant causar dolor o patiment innecessari als animals. A més, ha contribuït a pal·liar la manca de plans formatius en aquest àmbit al territori, facilitant la continuïtat de l’activitat dels petits escorxadors i incentivant el relleu generacional en el sector ramader de la zona.

L’organització d’aquesta iniciativa ha estat possible gràcies al compromís dels Grups d’Acció Local que lideren el Grup Operatiu de l’Escorxador Mòbil, l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i l’Associació LEADER Ripollès Ges Bisaura, conjuntament amb ARCA i el G.A.L. Leader del Camp i les administracions del territori.

El curs ha estat supervisat per l’Escola Agrària de Mas Bové de Constantí, on els participants se sotmetran a un examen el 19 de març per obtenir el certificat d’aptitud. Aquesta certificació no només reconeixerà la formació adquirida, sinó que també garantirà els estàndards de qualitat i respecte en el maneig del bestiar en els escorxadors.