Search

El passat divendres dia 21 de Novembre de 2014, estudiants del grau d’econòmiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, encapçalats per la Sra. Lourdes Viladomiu Canela, professora i membre del grup de recerca en Desenvolupament Rural de la Universitat Autònoma de Barcelona (DRUAB) van visitar empreses Berguedanes que han estat beneficiàries de les ajudes de desenvolupament rural en el marc dels ajuts LEADER 2007-2013. L’objectiu d’aquesta visita, ha estat conèixer sobre el terreny el impacte de les línees de desenvolupament rural així com l’evolució de les inversions realitzades.

La visita va iniciar-se al museu de la Colònia Vidal amb una ponència del Sr. Eduard Barcons, Gerent del Grup d’Acció Local Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, qui va exposar el desenvolupament i gestió del Gal i de les ajudes LEADER, així com la previsió de treball del període 2014-2020.


Acte seguit, els estudiants van poder visitar projectes de les diverses línies d’actuació del LEADER, els quals van ser:  Museu colònia Vidal, Cerveseria Guillem del Berguedà, Texber,SA, Bar Sol i Cel i Berga Resort, on  van poder visualitzar les inversions i exposar les qüestions referents al desenvolupament i impacte territorial de les mateixes.