Search

El passat dia 22 de febrer de 2014, es va tancar el període d’acceptació de sol·licituds dels ajuts Leader per a la convocatòria 2013 amb un balanç exitós. Es van registrar 46 sol·licituds, peticionades des de tot el territori que l’Associació gestiona: 28 del Berguedà, 10 del Moianès, 5 del Lluçanès, 1 de Mura, 1 de Santa Eulàlia de Riuprimer i 1 de Muntanyola.

Es valora molt positivament l’entrada dels 46 projectes arribant als objectius màxims establerts per l’Associació en la seva planificació estratègica i de comunicació, abastant tot el territori que gestiona, per tant, preveient un bon repartiment dels recursos, i també pel volum aconseguit de projectes amb la confiança de que es repartiran els 723.975,92 euros de dotació pressupostària per aquesta convocatòria.

També s’ha assolit un repartiment molt equitatiu pel què fa a les línies d’ajut que es gestionen. De les sol·licituds presentades hi ha 13 empreses de la línia per a la comercialització i transformació agroalimentària, 13 empreses de la línia per a microempreses, 15 empreses de la línia per a activitats turístiques i 5 ens públics del Berguedà dins de la línia de la millora del patrimoni rural.

A més a més, la realització d’aquests 46 projectes suposarien una inversió d’uns 5,4 milions d’euros en el territori, amb la creació de 14 noves empreses, l’ampliació de 14 i la millora de 18 empreses ja existents contribuint a la generació d’activitat econòmica i a la creació i consolidació d’ocupació dels nostres territoris rurals.

Cal mencionar també, l’avanç que l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central està portant a terme amb la consolidació d’una plataforma digital de tramitació electrònica dels expedients, per tal de facilitar la gestió dels expedients, fent-la més àgil i accessible, i a través de la qual, es podrà obtenir informació on-line per a tots els nostres usuaris.

Aquests ajuts es desenvolupen en el marc de l’Eix 4 Leader del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, pel període 2007-2013, i estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.