Search

Aquest concurs és un projecte promogut per l’ Agència de Desenvolupament del Berguedà per incentivar el talent creatiu i emprenedor, amb l’objectiu de dinamitzar i promocionar la iniciativa emprenedora a la nostra comarca.

Objectius:

– Fomentar l’esperit emprenedor i innovador dels joves berguedans

– Impulsar la generació d’idees que solucionin necessitats reals

– Potenciar les idees que puguin convertir-se en un producte o servei rea li comercialitzable.

Categories dels premis:

– Premi a la millor idea: es premiaran les idees més creatives,innovadores.

– Premi emprenedor: es premiarà el projecte d’empresa més viable, innovadori amb major potencial de creixement.

Premi a la millor idea

Es premiaran les idees més creatives, innovadores.

Premi:

– 300 euros.

– Invitació gratuïta a un dels dinars de Joves Empresaris (AIJEC).

– Servei de gestoria gratuït durant dos trimestres, a escollir entre una deles gestories / assessories col·laboradores.

– Una tutoria formativa presencial de tres hores (1,5 hora de fiscalitat /1,5 hora de laboral), per part de la Confederació de Treballadors Autònoms deCatalunya.

– Assessorament per elaborar el pla d’Empresa de la idea i buscar el finançament,per part de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà

Premi emprenedor

Es premiarà el projecte d’empresa més viable, innovador i amb major potencialde creixement.

1r. Premi:

– 500 euros.

– Domini d’internet i implantació d’una web amb gestor de continguts, per partd’Inforber.

– Invitació gratuïta a un dels dinars de Joves Empresaris (AIJEC).

– Servei de gestoria gratuït durant dos trimestres, a escollir entre una deles gestories / assessories col·laboradores.

– 6 mesos d’estada gratuïta en un dels despatxos del Centre de serveis de l’Agènciade Desenvolupament del Berguedà (segons disponibilitat en el propi Centre).

– 6 mesos d’estada gratuïta en una de les naus del Viver d’empreses de l’Agènciade Desenvolupament del Berguedà (segons disponibilitat en el propi Viver).

– Assessorament en la posada en marxa i consolidació del projecte durant elseu primer any de vida, per part de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.

– Una tutoria formativa presencial de tres hores (1,5 hora de fiscalitat /1,5 hora de laboral), per part de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya.

– 2 anys de quota de soci gratuïta i 15 hores d’atenció personalitzada de serveisde suport al projecte, per part de l’Associació Comarcal d’Empresaris delBerguedà.

– Participació en un programa d’Emprenedoria i l’assistència a un curs de formació,per part de la Cambra de Comerç de Barcelona.

2n. Premi:

– 300 euros.

– Servei de gestoria gratuït durant dos trimestres, a escollir entre una deles gestories / assessories col·laboradores.

– 3 mesos d’estada gratuïta en un dels despatxos del Centre de serveis de l’Agènciade Desenvolupament del Berguedà (segons disponibilitat en el propi Centre).

– 3 mesos d’estada gratuïta en una de les naus del Viver d’empreses de l’Agènciade Desenvolupament del Berguedà (segons disponibilitat en el propi Viver).

– Assessorament en la posada en marxa i consolidació del projecte durant elseu primer any de vida, per part de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.

3r. Premi:

– Servei de gestoria gratuït durant dos trimestres, a escollir entre una deles gestories / assessories col·laboradores.

– 3 mesos d’estada gratuïta en un dels despatxos del Centre de serveis de l’Agènciade Desenvolupament del Berguedà (segons disponibilitat en el propi Centre).

– 3 mesos d’estada gratuïta en una de les naus del Viver d’empreses de l’Agènciade Desenvolupament del Berguedà (segons disponibilitat en el propi Viver).

– Assessorament en la posada en marxa i consolidació del projecte durant elseu primer any de vida, per part de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.

El termini de presentació de les candidatures és fins el 22/11/2013.

Consulta les bases i fes la teva inscripció a la web: www.adbergueda.cat