Search

En motiu de la nova convocatòria dels ajuts Leader ens plau convidar-vos a la jornada informativa que es celebrarà a Berga el dia 21 de gener de 2014 a les 19:00 a la Cambra de Comerç del Berguedà.

Aquests ajuts van destinats a persones físiques i jurídiques que vulguin realitzar inversions que generin activitat i diversificació econòmica en el territori.

 Línies d’ajut:

 Mesura 12301. Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris

Creació, ampliació i/o millora de microempreses o  pimes agroalimentàries, així com també, d’agrobotigues.

Projectes productius d’inversió inferior a 250.000,00 euros

 Mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses

Creació, ampliació i/o millora de microempreses.

 Mesura 313. Foment d’activitats turístiques

Creació, ampliació i/o millora d’establiments turístics de capacitat reduïda o d’empreses d’activitats d’oci. Les modalitats d’allotjament subvencionables són: allotjaments rurals, hotel, hostal, fonda, càmping, alberg de joventut, casa de colònies i granja escola o assimilables.

 Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural

Projectes d’inversió subvencionable superior a 70.000,00 euros, que generin activitat econòmica i serveixin per a l’embelliment de nuclis antics, recuperació de l’arquitectura tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona d’actuació i creïn sinergies amb els projectes productius de l’àmbit territorial Leader. (En aquesta convocatòria 2013 els beneficiaris d’aquesta mesura seran del Berguedà, quedant exclosos la resta de territoris).

 La intensitat de l’ajut pot arribar fins a un 35% de la inversió subvencionable per a les línies 12301,312 i 313, i fins a un 80% de la inversió subvencionable, ni superior a 250.000,00€ per a la línia 323.

A més a més, hi ha la possibilitat d’incrementar un 5% més, si l’empresa es compromet de forma voluntària, a aplicar mesures de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) en l’estratègia de la seva organització mitjançant l’implementació d’un Pla de Millora de l’empresa i amb l’acompanyament tècnic durant tot el procés.

 Requisits:


El  termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts, és de 45 dies a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC. 22 de febrer.

 

Per més informació ens podeu fer arribar les vostres consultes a través del correu electrònic info@catcentral.cat o concertant visita trucant al telèfon 93 821 42 25