Search

 Ja fa uns anys que les dones varen entrar amb força al mon de la creació d’empreses, essent innegable avui en dia el seu potencial com a creadores de llocs de treball i autoocupació .

 A la majoria de països de la Unió Europea, les emprenedores representen un terç de les persones que creen ocupació. De per sí la dada ja és important, però no tant sols això, les emprenedores aporten unes capacitats i una nova forma de fer empresa, de relacionar-se i de treballar en xarxa. També incorporen en els seus negocis, empreses i professions, tot un ventall de clàusules socials i de sostenibilitat que fan de les seves empreses  un exemple d’innovació  social  sostenible. Donar a conèixer i recolzar totes aquestes iniciatives és l’objectiu en que s’emmarca aquesta jornada.