Search

Des de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, entitat que gestiona els ajuts Leader en 61 municipis, està desenvolupant el projecte que porta per títol “Impuls a l’economia verda i a l’economia circular en l’àmbit del Leader”

El projecte va dirigit a incentivar l’economia verda i l’economia circular, les quals ja tenen intrínsec en les seves definicions la potenciació dels recursos endògens, per possibilitar un model de desenvolupament de territori sostenible, clau per al desenvolupament local.

L’economia circular es basa en el canvi cap a una economia eficient en l’ús dels recursos, l’objectiu de la qual és la producció de bens i serveis a la vegada que es redueix el consum i el desaprofitament de les matèries primeres, aigua i fonts d’energia.  Es tracta d’implementar una nova economia circular basada en el principi de “tancar el cicle de vida” dels productes, els serveis, els residus, els materials, l’aigua i l’energia. També es basa en el principi de les 3R (reduir, reciclar i reutilitzar) amb la qual cosa es valoritzen tots els recursos endògens del nostre territori.

Per tal de desenvolupar l’economia circular a les empreses del territori de l’Associació s’implantarà la metodologia del “Toolkit for Policy makers”. Es tracta d’un mètode desenvolupat per l’entitat anglesa Ellen Macarthur Foundation del qui la Generalitat de Catalunya en són socis. El Toolkit s’entén com un conjunt d’eines, com un impuls d’ajuda, necessari i amb important rellevància per tots els implicats que estan involucrats en una transició cap a una economia circular. Des d’Ellen Macarthur han realitzat una prova pilot a Dinamarca obtenint com a resultat les opcions més eficaces que s’han d’implantar a la població danesa per accelera el canvi d’obtenció cap a l’economia circular.

La Generalitat ha portat a terme una primera fase de l’estudi, i s’ha analitzat quins són els sectors més potencialment favorables per actuar.

Des de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, es vol anar un pas més enllà, es pretén treballar directament amb les empreses, per aplicar el Toolkit adaptat al territori rural per tal d’aportar beneficis directes, afavorir l’entorn per poder-la aplicar, augmentar d’aquesta manera la competitivitat, la innovació i la producció a les mateixes. Es tracta d’una acció totalment pionera al món rural i per extensió a Catalunya.

L’economia verda és un concepte transversal que ha d’amarar tota mena d’activitats, productes i serveis per aconseguir reduir-ne els costos que generen, tant els interns com els externs, i millorar la competitivitat de les empreses i dels territoris. L’economia verda té una estreta relació amb les noves tecnologies, ja que són fonamentals per a l’aparició i desenvolupament de productes i processos productius verds.

Com a entitats col·laboradores al projecte, l’Associació compta amb totes les entitats públiques i privades que conformen el grup i que donen representació a tot el territori que es gestiona. El projecte parteix de la base d’implicar a tota la plèiade d’agents aglutinadors. Concretament, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, el Consorci del Moianès i el Consorci del Lluçanès. Sense excloure en un futur, lluny d’una visió resclosida a consells comarcals o altres ajuntaments del territori.

Les actuacions del projecte generaran un impacte a gran número d’agents del territori, ja sigui a través de la sensibilització o d’actuacions concretes.

       Es treballarà amb empreses de la convocatòria Leader 2016, que segueixin criteris d’economia verda i circular.

       Es promocionaran espais naturals protegits com a factor de dinamització territorial i del turisme sostenible.

       Es dinamitzaran els productes ecològics i les cartes del paisatge.

       Es realitzaran jornades sectorials vinculades amb: ecoeficiència energètica, productes agroalimentaris i sostenibilitat.

       Es promourà una campanya de sensibilització envers l’economia verda i circular dirigida als diferents sectors dels socis de l’Associació.

       Es desenvoluparà una Green Week, com a presentació dels resultats obtinguts.

 L’impuls que generarà el projecte cap al foment de les energies renovables i eficiència energètica, el foment per a la gestió de residu, etc… suposarà que el territori esdevingui una font de competitivitat territorial i de col·laboracions público-privades per a la consecució d’un mateix objectiu.