Search

Ostres, no coneixia aquest servei o producte…», frase lapidària que, a banda de constatar que no tothom ens coneix suficientment, posa de relleu que, atès que cal explicar el que fem a gent molt diversa (usuaris, societat civil, socis, etc.), potser hem d’emprar Canals i instruments diversos per arribar-hi. Per això, avui volia parlarvos de l’estratègia de comunicación i de màrqueting, que, si em permeteu la llicència, podria definir- se de forma sintètica com «satisfer necessitats dels clients de manera rendible».

D’entrada, el nostre dia a dia a voltes no deixa entreveure que fer màrqueting i comunicació no és tan sols editar un logotip, fer un bàner o una nota de premsa… Si una organització o compañía vol guanyar legitimitat i quota de mercat, ha de sabertransmetre el missatge a l’interior de casa seva i a l’exterior, tot abordant màrqueting i comunicación d’una forma conjunta i com a element transversal a tota la seva gestió. Alhora, assistim a un nou mantra, pel qual comunicar ja no és un canal unidireccional sinó interactiu, el que expliquem ha de ser rellevant o d’interès i, en tercer terme, tenir present el valor de la transparencia (evitant praxis d’enganyar el client o fent retiment constant als ciutadans) passa a ser un element jo diria que panegíric! Anem per nota… si realment volem que els nostres serveis i la nostra marca sigui reconeguda i activa, hem d’activar les tres t: «talk, think, trust». En el fons, la primera t ens ofereix la possibilitat d’informar unidirecccional els nostres usuaris i usuàries per mitjà de diversos formats, res de nou…

En canvi, la segona t ens permet generar eines per tal de copsar informació, d’interactuar i entreveure la qualitat del producte i servei. Per últim, especialmente l’eclosió de blogs, fòrums, etc. ofereix la possibilitat a les organitzacions de tractar de guanyar la confiança. És recomanable posar en funcionament les tres t i potser posar en dubte que si el més efectiu és posar la majoria dels recursos econòmics com fèiem fins ara segurament a la primera t («talk»), ara també cal invertir en les altres dues de forma seriosa.

Una provocació que relliga amb el fet de tenir present que els Canals socials han transformat com ens comuniquem. De fet, M. Gladwell, abans del seu boom, sistematitzà aquestes connexions fent una analogia amb un procés viral, és a dir, un virus és més o menys proactiu en funció de la importància, de la gent que el transmet i l’entorn. I encara més apassionant, aquest sociòleg anglès feia una tipología assenyalant que els tres principals grups de persones transmissores o propagadores de missatges eren: els molt connectats, els experts i els persuasius.

Vivim, doncs, immersos en un nou paradigma de comunicació i màrqueting en què la interactivitat, la transparència i la rellevància són tòpics clau i en què és aconsellable saber utilitzar les tres t per construir coneixement, diàleg i confiança entre la nostra organització i tots els que ens envolten.

Per acabar, una curiositat. Etimològicament, la paraula comunicar prové del llatí «comunis», que significa «comú»; per això comunicar significa transmetre idees, visions amb l’objectiu de posarles en comú.

 

 Eduard Barcons Comellas

 

                                 Gerent

Publicat a: Berguedà Setmanal / Regió7 DISSABTE, 19 D’ABRIL DEL 2014pàg.7