Search

L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central està treballant per a l’estratègia del territori per al nou període 2014-2020 dels ajuts Leader.

L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central s’ocupa de gestionar els Ajuts LEADER que es desenvolupen dins del marc de l’Eix 4 Leader del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, pel període 2007-2013, i que estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

El 2014, però, és un any d’impàs entre el tancament del període de desenvolupament rural 2007-2013 i l’inici del següent període 2014-2020. Actualment s’estan treballant les estratègies dels territoris i la definició dels Grups d’acció local per afrontar aquest nou període d’ajuts, que seran en principi, fins l’any 2020.

El balanç del període 2007-2013 és molt positiu en tot l’àmbit d’actuació de l’Associació, que és el Berguedà, el Moianès, el Lluçanès i els municipis de Mura, Talamanca, Gaià, Muntanyola i Santa Eulàlia de Riuprimer. Durant aquest període i per a tot el territori s’han presentat 231 projectes dels quals se n’han aprovat 165. S’ha certificat, fins el moment, una inversió d’11.177.676,56 euros i s’ha concedit 3.353.708,65 euros de subvenció, suposant 129 llocs de treball creats i 509 llocs de treball consolidats. Queda pendent de certificar aquest any 2015, 64 projectes aprovats que suposen uns 7 milions d’euros d’inversió i uns 2 milions d’euros de subvenció. Si es tanca el període amb les dades previstes, aquest haurà suposat una inversió total en el territori d’uns 18 milions d’euros amb una subvenció concedida total de 5,5 milions d’euros significant la creació de 65 empreses, l’ampliació de 35 i la millora de 55 empreses dins el territori que es gestiona, amb un total d’unes 150 empreses del territori que s’hauran pogut beneficiar dels ajuts LEADER.

Així doncs, el Grup d’Acció Local: Associació pel desenvolupament rural de la Catalunya Central, està en fase de preselecció per gestionar els Ajuts Leader per al proper període 2014-2020, i per tant, està treballant en la nova configuració territorial, l’estratègia territorial i la pròpia estratègia del grup.

El nou període està basat en l’Estratègia Europa 2020, que es fonamenta en el creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Per tant, s’han de desenvolupar unes noves estratègies territorials que responguin als nous reptes dels territoris rurals. L’Associació pel Desenvolupament rural de la Catalunya Central treballa, doncs, per aquest fi, amb l’objectiu de desenvolupar una nova estratègia territorial la qual involucri a tots els agents econòmics i socials del territori.

Així doncs, l’Associació té previst obrir, en breu, un procés participatiu obert a les entitats del territori, en el qual es treballarà la nova estratègia amb nous enfocaments de futur que assoleixin i representin els reptes del nostre territori i que ajudin a fonamentar l’estratègia de cara al nou període.

 

Per mes informació us podeu posar en contacte amb el Sr. Antoni Clement i Guitart (president) i amb l’equip tècnic de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

  Àudio de l’Entrevista del dia 25 de Febrer de 2015 al president de l’Associació pel Desenvolupament Rural, Sr. Antoni Clement.