Search

L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central ha signat el conveni de col·laboració amb el Departament
d’Agricultura, Ramadaria, Pesca i Alimentació per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu LEADER en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020.

Després de que l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central (en endavant ADRCC) fós un dels 11 GAL’s de Catalunya pre-seleccionats per a la gestió dels ajuts Leader en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al 2014-2020, i després d’haver presentat l’estratègia de desenvolupament local elaborada els darrers mesos, l’Associació ha signat avui, dia 18 de setembre de 2015, el conveni de col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (en endavant DARP) per a la gestió dels ajuts LEADER per al període 2014-2020.

En l’acte hi ha assistit el Conseller d’Agricultura, Jordi Ciuraneta així com els Presidents de tots els 11 grups GAL LEADER de Catalunya seleccionats pel DARP per a la gestió dels ajuts.

Així doncs, entrem a una nova etapa, en la qual l’ADRCC ja hi ha estat treballant per definir una nova estratègia i full de ruta a seguir. Aquesta nova estratègia de l’ADRCC, elaborada conjuntament amb tots els agents del territori, planteja una visió: “CATCENTRAL: “territoris rurals intel.ligents”. La missió és gestionar el Leader de forma disruptiva per tal que esdevingui un instrument sistèmic, útil i talaia per promoure la innovació; tot relligant els ajuts Leader amb les demès estratègies territorials, amb els agents, així com, amb les polítiques i eines. L’objectiu central és passar de desplegar un projecte d’especialització i competitivitat en el territori Leader en base a reforçar la competitivitat del teixit empresarial especialment en els següents àmbits: Agroalimentari de qualitat (ecològic, productes de la terra com productes agroalimentaris típics i tradicionals de les comarques, independentment que estiguin o no protegits mitjançant un distintiu o qualitat); Energia i recursos; Turisme de qualitat i Projectes industrials o serveis demostratius/pilots (especialment de sectors líders o emergents). Complementar doncs, una ajuda a una inversió amb la capacitat d’impulsar o millorar eines per incrementar la competitivitat de les empreses o persones beneficiàries del Leader, permetent apalancar de ben segur l’estratègia de competitivitat i especialització territorial.

Convé destacar que ja hi ha una previsió d’obertura de la primera convocatòria d’ajuts Leader del nou període. Aquesta, és relativament pròxima ja que es preveu per a finals d’any. La dotació provisional de pressupost dels ajuts Leader per a tot el període 2014-2020 és de 4.746.359,08 € a repartir en el territori que gestiona l’ADRCC: Berguedà, Moianès, Lluçanès, Mura, Talamanca, Gaià, Santa Eulàlia de Riuprimer, Muntanyola, Navàs, Súria i Santa Cecília de Voltregà.

Cal insistir, doncs, en que l’acte de signatura de convenis d’avui és una notícia molt positiva i significativa pel què representa en el nostre territori: una nova etapa de desenvolupament territorial. A partir d’avui, l’estratègia desenvolupada durant els darrers mesos per l’ADRCC conjuntament amb els agents del territori, basada en l’especialització intel·ligent podrà ser treballada i plasmada al nostre territori, agafada de la mà amb els ajuts LEADER per aquest nou període.