Search

En aquesta fase es posa a consulta la proposta de l’estratègia a seguir, amb la relació de les mesures i operacions plantejades per tal de donar resposta a les necessitats i les disponibilitats pressupostàries per el territori. Així com la  proposa de valoració de la delimitació de les zones rurals i de la delimitació de les zones que s’inclouran en el territori LEADER.

La participació pública es realitza a la plataforma corporativa eCatalunya, a través del grup PDR 2014-2020. Aquesta segona fase de participació pública estarà oberta fins demà Dimecres,28 de maig de 2014. a les 23 hores.

Per poder accedir al grup PDR 2014-2020 i col·laborar en la consulta ho poden fer a través del següent enllaç:

PDR 2014-2020

Entre tots podem millorar el nostre territori, participa-hi.