Search

UN EXPERIÈNCIA DE LA CATALUNYA CENTRAL, SELECCIONADA EN LA “SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS DE BARCELONA”

L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central ha estat seleccionada a presentar la seva iniciativa sobre economia verda i circular en aquest fòrum mundial Del 14 al 16 de novembre de 2017 tindrà lloc -en el recinte de Gran Via de Fira de Barcelona- la setena edició del Smart City Expo World Congress (SCEWC).Recordar que la Smart City Expo World Congress ( www.smartcityexpo.com) és un congrés sobre ciutats i territoris intel.ligents d’arreu del món, on es posen damunt la taula projectes de futur, idees, i on s’exposen també cassos reals i pràctics de com la tecnologia pot transformar el nostre dia a dia.

Es tracta,doncs, d’un esdeveniment del tot global, com ho demostra que enguany està prevista la participació de uns 17 mil visitants; més de 700 ciutats/territoris; uns 65o expositors; més de 420 conferenciants; i més de 120 països representats.

Com s’ha anat explicant, l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central (ADRCatCentral), ha centrat els seus esforços en donar valor afegit al programa d’ajudes Leader per mitjà, entre d’altres mesures, d’impulsar un projecte pioner en l’àmbit de l’Economia Verda i Circular en un àmbit rural. Aquest concepte de l’economia circular encaixa amb l’estratègia del Grup d’Acció Local de la Catalunya Central, donat que persegueix la visió d’assolir l’aplicació de la tecnologia i la sostenibilitat en un entorn rural.

Fent una certa cronologia, ja l’any 2016 es va fer una gran feina, en primer lloc amb la recerca dels projectes Leader del territori i la seva vinculació al concepte d’Economia Verda i Circular, i posteriorment amb la conscienciació i introducció als nous termes dels col·lectius implicats, a partir d’accions relacionades amb la promoció de l’agricultura ecològica, l’eficiència energètica, la reducció en la generació de residus, el comerç local o la construcció bioclimàtica, entre d’altres.

Durant el 2017 s’ha desenvolupat una metodologia per tal de conèixer l’estat de les empreses del territori respecte els criteris de sostenibilitat que contempla el concepte d’Economia Verda i Circular. A la prova pilot hi han participat 12 empreses amb les que s’ha treballat un esborrany de toolkit (instrument específic o eina) per tal d’identificar potencials projectes i accions per tal de fomentar millores empresarials en aquest àmbit.Cadascuna d’aquestes empreses ha rebut en retorn un informe amb un recull d’accions personalitzades segons la tipologia d’empresa i sector empresarial, prioritzades i amb casos d’èxit com a recolzament per a la seva implantació.De cara els propers anys, l’Associació té prevista una bateria d’accions per impulsar encara més el binomi ajuts Leader, amb dotar especialment de les empreses beneficiàries dels mecanismes de competivitat necessàries al voltant de l’economia circular.La principal fita serà aconseguir el primer toolkit d’economia circular en el món rural.

Per què? a la data la Fundació Ellen MacArthur, un referent mundial en l’àmbit de l’economia mundial, disposa d’un toolkit especialment adequat per les administracions públiques per tal de dissenyar polítiques públiques.També existeixen iniciatives en entorns regionals o de grans ciutats. Per això, davant d’aquest GAP o necessitat, l’Associació vol posar a la disposició de les empreses d’un territori no metropolità com és la Catalunya Central i, especialment, les que disposen d’ajuts Leader, d’una eina
(tecnològica i metodològica) que els ajudi a aprofitar totes les avantatges competitives.

Darrerament,el proper dia 14 de novembre i en el marc de l’Smart City Expo World Congres, l’Associació, per mitjà del seu Coordinador, exposarà la iniciativa.