Search

Qualitat

L’Associació pel desenvolupament Rural de la Catalunya Central, és un Grup d’Acció Local (GAL) amb l’objectiu d’aplicar la Metodologia LEADER en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014 – 2020, amb seu a Berga i subseus al Lluçanès, el Moianès i les Valls del Moncau.

Objectiu general

 • Catalunya central territori de qualitat.

Objectius específics

 • Valoritzar el territori i l’entorn com a elements vertebradors d’una cohesió i responsabilitat territorial.
 • Fomentar l’esperit empresarial.
 • Apostar pel capital humà i la millora de l’ocupabilitat.

El programa LEADER presenta un denominador comú basat en la qualitat territorial

 • Aposta per la valorització del patrimoni natural i cultural (sensibilització i organització, conservació del patrimoni…).
 • Externalització (afavorir l’ús de les noves tecnologies i d’informació a la població, promoure teixit associatiu i de cooperació).
 • Enfortiment de la indústria (creació i consolidació de microempreses, millora de la coordinació turística…).
 • Consolidació del turisme i el comerç com un baluard per al desenvolupament econòmic (potenciació i diversificació de l’oferta turística, projecció exterior…).
 • Dinamització del teixit productiu de l’artesania alimentària (millora de processos de transformació i comercialització, agricultura i ramaderia ecològica…).
 • Orientació cap a una nova cultura i teixit empresarial (cap a una gestió, consolidació i innovació empresarial, xarxa de polígons industrials…).
 • Igualtat d’oportunitats (ocupació, inserció…).

La Gerència de l’Associació pel desenvolupament Rural de la Catalunya Central explicita en la aquesta declaració el compromís de complir amb els requisits legals i d’aportar els recursos necessaris per a dur a terme la present Política, i es compromet, també, a fer entendre a tot el personal de l’organització i als seus usuaris el contingut de la Política de Qualitat de l’Associació pel desenvolupament Rural de la Catalunya Central. Així mateix, es compromet a revisar-la periòdicament per tal d’adequar-la a les necessitats canviants.

La present política és el marc de referència per establir i revisar periòdicamentels objectius de qualitat que tenen com a fi la millora contínua.