Search

Terra d’Oportunitats 2023

Terra d’Oportunitats és un programa impulsat per CaixaBank amb la col·laboració de l’ADRCatCentral, que té per objectiu recolzar iniciatives i projectes emprenedors i així afavorir la creació de llocs de treball, la fixació de la població al territori i el foment de la cultura emprenedora.

D’acord amb el conveni signat entre ambdues parts el mes de juny de 2023, l’ADRCatCentral presentarà dues linies d’actuació:

 • Formació i acompanyament dirigit a persones emprenedores del territori àmbit d’actuació de l’ADRCatCentral
 • Publicació d’una convocatòria d’ajuts directes a emprenedors rurals.

La dotació pressupostària per als ajuts és de 4.000€ que es repartiran equitativament entre 4 persones emprenedores que ho sol·licitin, d’acord amb les bases i convocatòria publicats a la BDNS i al BOP de la província de Barcelona, i que també es poden consultar en aquest apartat de la web. 

A més a més, els quatre beneficiaris dels ajuts directes s’incorporaran durant sis mesos a la Incubadora Rural, un programa de formació i acompanyament impulast per CaixaBank, amb la col·laboració de Rural Talent, i que constarà del següent:

 • Revisió del pla de negoci, expansió, xarxes de distribució i comercialització
 • Sessió de treball amb empreses referents del sector
 • Microfinances
 • Pla de difusió, màrqueting digital i comunicació

Sol·licitud dels ajuts Terra d'Oportunitats 2023

Publicació de la convocatòria:  BOP de Barcelona. 13 de setembre de 2023.

Termini de presentació de sol·licituds: De l’endemà de la publicació al BOP i fins al 30 de setembre de 2023.

Resolució: 1 mes a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Pagament de l’ajut: Queda condicionat a la presentació de la documentació justificativa per mitjà electrònic, amb data límit 31/01/2024, i el pagament es farà efectiu abans del 28/02/2024.

Bases de la convocatòria

Convocatòria

Sol·litud d'ajut: [Termini de presentació 30/09/2023]

 • Pas 1. Cal que empleneu degudament el formulari PDF i signeu digitalment la sol·licitud.
 • Pas 2. Una vegada completat el procés de sol·licitud, cal que envieu el formulari a través de instància genèrica que trobareu a https://www.catcentral.cat/seu-electronica/
 • Pas 3. Premeu el botó emplenar sol·licitud.
 • Pas 4. Ompliu la instància i adjunteu aquesta sol·licitud i els documents requerits en la mateixa.
 • Pas 5. Premeu el botó “Continua” d’aquesta forma s’enviarà la documentació
 • Pas 6. Un cop presentada la instància es generarà un document d’acús de rebuda. Es important que deseu el document per a la tramitació de l’ajut.

Resolucions dels ajuts

Sol·licitud de pagament

Com fer la justificació