Search

Convocatòria aspirants entrevista abril del 2018

Plaça de tècnic/a del programa LEADER per al 2018

Llista d’aspirants la convocatòria del procés selectiu per constituir una plaça de tècnic/a del programa LEADER de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central. Fase 2.

D’acord amb les bases publicades es procedeix a publicar la llista d’aspirants admesos per continuar amb el procés de selecció per una plaça de tècnic/a:    

 • 77745365Y 
 • 77748186K 
 • 16585192F 
 • 39380262F 

Es convoquen als aspirants a realitzar la fase 2 (prova pràctica) els proper dijous dia 19 i divendres 20 a la seu de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, ubicada a la Colònia Pons, de la plaça Sant Josep s/n, Edifici del Convent del municipi de Puig-reig. Repartit de la següent manera:   

 • 77745365Y dijous dia 19 d’abril a les 10.00h 
 • 16585192F dijous dia 19 d’abril a les 12.00h 
 • 77748186K divendres dia 20 d’abril a les 10.00h 
 • 39380262F divendres dia 20 d’abril a les 12.00h  

Un cop valorada la fase 2, es publicaran les dates per realitzar la entrevista durant la setmana següent. A continuació es publicaran les puntuacions definitives obtingudes.

Puig-reig, 16 d’abril de 2018


D’acord amb les bases publicades es procedeix a publicar la llista d’aspirants admesos per continuar amb el procés de selecció per una plaça de tècnic/a:            

 • 77748186K
 • 16585192F
 • 77745365Y  

No present/da a la fase pràctica:

 • 39380262F 

Es convoquen als aspirants a realitzar la fase 3 (entrevista) el proper dimecres dia 25 d’abril a la a la seu de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, ubicada a la Colònia Pons, de la plaça Sant Josep s/n, Edifici del Convent del municipi de Puig-reig. Repartit de la següent manera:  

 • 77748186K a les 9.30h
 • 77745365Y a les 10.15h
 • 16585192F a les 11.00h 

Un cop valorada la fase 3, es publicaran les puntuacions definitives obtingudes. 

 Puig-reig, 20 d’abril de 2018