Search

Convocatòria aspirants entrevista setembre del 2018

Plaça de tècnic/a del programa LEADER per al 2018

Llista d’aspirants la convocatòria del procés selectiu per constituir una plaça de tècnic/a del programa LEADER de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central. Fase 2.

Es convoquen als aspirants a realitzar la fase 2 (entrevista) el proper dilluns 8 d’octubre del 2018 a la seu de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, ubicada a la Colònia Pons, de la plaça Sant Josep s/n, Edifici del Convent del municipi de Puig-reig. Repartit de la següent manera:

  •   46751944M a les 9:30h
  •   39360168S a les 10:00h
  •   46757910Z a les 10:30h
  •   77734585J a les 11:00h
  •   39352295P a les 11:30h
  •    47172618D a les 12:00h

Un cop valorada aquesta fase, es publicaran les puntuacions definitives obtingudes.

 

 Puig-reig, 2 d’octubre del 2018