Search

Puntuacions finals setembre del 2018

Plaça de tècnic/a del programa LEADER per al 2018

Llista de puntuacions finals de la convocatòria del procés selectiu per constituir una plaça de tècnic/a del programa LEADER de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

A Berga, sent les 14:00h del dia 8 d’octubre del 2018, es reuneixen a l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya els membres del tribunal qualificador del procés de selecció per a constituir una plaça de tècnic/a.

D’acord amb les bases es procedeix a valorar les entrevistes i  es fa pública la llista amb puntuacions finals.

 

DNI

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

ENTREVISTA

TOTAL

46757910Z

11,00

14,00

25,00

46751944M

12,20

11,50

23,70

77734585J

12,60

10,5

23,10

39352295P

10,00

9,50

19,50

47172618D

8,35

6,00

14,35

39360168S

11,20

0,00

11,20

  

Berga, 9 d’octubre del 2018

Puntuacions finals per descarregar