Search

Llista d’aspirants setembre del 2019

Plaça de tècnic/a del programa LEADER per al 2019

Llista d’aspirants a la convocatòria del procés selectiu per constituir una plaça de tècnic/a del programa LEADER de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

D’acord amb les bases publicades es procedeix a publicar la llista d’aspirants admesos per continuar amb el procés de selecció per una plaça de tècnic/a:                                         

 • 39333090P
 • 40559749P
 • 46821039P
 • 47117480W
 • 39382133S
 • 72975256M
 • 38830050R
 • 52910044Q
 • 47107357E
 • 39391334Q
 • 46418323E
 • 33936 517V
 • 39380762R
 • 39383216V
 • 39376415R
 • 53655410K

Es procedirà a valorar la documentació aportada segons els criteris establerts a la fase 1 apartat 6: procés selectiu, i es citarà els candidats que l’hagin superat, durant la setmana que ve per realitzar la fase 2: l’entrevista.

Puig-reig, 29 d’octubre de 2019