Search

Puntuacions finals setembre del 2019

Plaça de tècnic/a del programa LEADER per al 2019

Llista de puntuacions finals de la convocatòria del procés selectiu per constituir una plaça de tècnic/a del programa LEADER de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

A Berga, sent les 13:00h del dia 26 de novembre del 2019, es reuneixen a l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya els membres del tribunal qualificador del procés de selecció per a constituir una plaça de tècnic/a.

D’acord amb les bases es procedeix a valorar les entrevistes i  es fa pública la llista amb puntuacions finals.

Identificador

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

ENTREVISTA

TOTAL

S.L.S……256-M

8,25

14,00

22,25

M.M.F….762-R

8,00

12,50

20,50

M.R.T…..517-V

8

6,5

14,5

R.S.C……216-V

8,45

7,5

15,95

L.D.F……090-P

8,8

3,5

12,30

Berga, 11 de desembre de 2019

Puntuacions finals per descarregar